Unikalūs spaudos
sprendimai

Kasmetiniuose „Knygos meno” konkurso apdovanojimuose – trys spaustuvės KOPA leidiniai