Files must be less than 512 MB.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx.